استیک با سُس قارچ؛ گاو هم گاو کُبی »

گاو هم ؛ گاو کُبی

گاو هم ؛ گاو کُبی

Lyla Owfi November 28, 2010 10

.تا حالا فکر میکردم که خوش شانس و بد شانس بودن مخصوص ما آدمهاست اما  وقتی که راجع به « گاو کُبی*» خوندم دیدم نه بابا بعضی گاوها نه تنها تو صنف خودشون که

Read More »