سفره اینترنتی؛خانه اسکیمو برای اثبات عشق »

خانه اسکیمو برای اثبات عشق

خانه اسکیمو برای اثبات عشق

Lyla Owfi January 14, 2013 10

چند روز پیش تیتر یک مقاله منو وسوسه کرد که تا آخر بخونمش نوشته بود مرد نیوزیلندی برای دوست دخترش در ادمونتون یک خونه رنگی اسکیمو ساخته در نظر داشته باش که هوای ادمونتون

Read More »