سه جور پنیر عالی برای سینی پنیر »

سینی پنیر و خداحافظی اُپرا

سینی پنیر و خداحافظی اُپرا

Lyla Owfi May 30, 2011 18

از اپرا خیلی خوشم میاد نه به خاطر اینکه الان خیلی سرشناسه و یکی از شش تا زن بیلیونر خود ساخته امریکاست. بخاطر  اینکه میبینم که یک نفر با گذشته وحشتناک سخت (از فقر

Read More »