عادت »

فیلم درمانی و کی نوآ

فیلم درمانی و کی نوآ

Lyla Owfi April 14, 2014 4

بعضی وقتها یک بی دقتیهایی اينقدر تکرار ميشن تا برامون ميشن عادت  مثلا يكى از اين عادتها براى من اشتباه گفتن اسم بعضى آدما بود یا اضافه کردن یک پیشوند یا پسوند اضافی به

Read More »