کریسمس؛کارناوال؛مردشاخدار »

کارناوال کریسمس ومرد شاخدار

کارناوال کریسمس ومرد شاخدار

Lyla Owfi December 24, 2012 10

اینروزا اینطرفا بازار کریسمس و سال نو گرمِ گرمه هرجارو که نگاه میکنی مردم مشغول خریدن و دست همه بسته های رنگ و وارنگ میبینی و خلاصه توی صورت همه یکجورایی میتونی رد شادی

Read More »