کیک ولنتاین خسته ؛ کیک گیلاس ولنتاین »

ولنتاینِ خسته

ولنتاینِ خسته

Lyla Owfi February 13, 2012 22

قاعده اش اینه که من امروز در مورد ولنتاین بنویسم . از  آدابش و هزار نکته تکراری و بعدم در آخر هم یادی از مرحوم «سینت ولنتاین» بکنم . اما  راستش بدلیل  اینکه اینروزا

Read More »