دسر فوری پرتقال با بستنی؛ عشق فیلم و دوربین و قدیمی »

پرتقال در عصر دیجیتال

پرتقال در عصر دیجیتال

Lyla Owfi January 9, 2012 22

 نو جوون بودم و عشق  فیلم برداری یک دوربین داشتم که برای زمان خودش کلی ژیگول بود و پیشرفته .  لابد میگی با اینهمه امکاناتی که امروز هست خیلی مسله مهمی نیست . اما

Read More »