مشکل انگشت من با دنیای تاچ؛سالاد لوبیا سیاه آسون »

مشکل انگشت من با دنیای تاچ

مشکل انگشت من با دنیای تاچ

Lyla Owfi December 5, 2010 9

وقتی که نوجوان بودم و جویای نام؛ عشق زدن گیتار بد به جونم افتاده بود برای همین دست بکار شدم و با حمایت خانواده و آمدن معلم گیتار وارد شاهراه هنر شدم اما به

Read More »