پیش غذا؛آسون؛ خوشمزه؛زیتون؛نان باگت؛پنیر مازرلا »

ناسِزا را که سِزاست؟

ناسِزا را که سِزاست؟

Lyla Owfi November 19, 2012 10

چقدر در مورد « بولی کردن » میدونی ؟ خیلی دلم میخواست که کلمه معادل فارسیش رو پیدا میکردم و اونو تو نوشته ام بکار میبردم اما کلمه ای که دقیقا همون معنی رو

Read More »