کیش سبزیجات در سفره اینترنتی ؛ کیش خوشمزه و آسون »

از بیستونِ کرمانشاه تا کیش

از بیستونِ کرمانشاه تا کیش

Lyla Owfi November 20, 2011 18

وقتی که من هفت یا هشت سالم بود خانمی برای کمک به خانه ما اومد که سالهای سال با ما موند حتی زمانی که ما از شهرش رفتیم او هم ترک دیار کرد و

Read More »