yasaminsinai »

چمدان یاسمین سینایی و سالاد من

چمدان یاسمین سینایی و سالاد من

Lyla Owfi July 1, 2013 14

  روزی که قرار بود به دیدن یاسمین سینایی عزیز برم روز خوبی بود صبحش با یک حس خوب از خواب بیدار شدم بنابراین مطمئن بودم که این دیدار یک دیدار شیرین خواهد بود 

Read More »