در باره این سفره

هر روز ی رو که شروع میکنیم پر ا ز اتفاقهای عجیب و غریبه که گاهی بعضی از اونا برای سالها تو خاطره ما میمونه

اما چیزی که هست چه روز خوب و چه بد همیشه سفره ای پهن میشه حالا چه برای یک نفر چه برای  عده ای

نوشته های منم راجع به  همون اتفاقهای ریز و درشته که دور و بر ما میوفته و جالب اینه که غذای هر روز ما هم از همون اتفاقات سرچشمه میگیره