facebook »

دفترچه تلفن قدیمی و فیس بوک

دفترچه تلفن قدیمی و فیس بوک

Lyla Owfi November 11, 2012 8

قبول داری ؛ اون وقتا که از اینترنت و اینهمه وسایل ارتباطی خبری نبود . مردم از حال و روز هم بیشتر خبر داشتن   اگه یادت باشه قدیما که دفتر تلفن هنوز هنر

Read More »
مافین بیاد پسوورد فیس بوک مادر بزرگ

مافین بیاد پسوورد فیس بوک مادر بزرگ

Lyla Owfi April 12, 2010 19

مافین بیاد پسوورد فیس بوک مادر بزرگ یادش بخیر مادر  بزرگ من  ؛ یک صندوق خونه داشتن و دور تا دورش صندوق های چوبی بود که بهشون قفل زده شده بود من اونجا رو

Read More »