Appetizer »

ماجرای من و دراکولای سِمج

ماجرای من و دراکولای سِمج

Lyla Owfi January 7, 2013 14

باید اعتراف کنم که من به هیچ عنوان طرفدار فیلمهای وحشتناک یا هر چیزی که توش هیجان کاذب باشه نیستم همیشه هم از این برنامه ها دوری کردم . غیر از دوبار اولیش مربوط

Read More »
داستان کرم ابریشم و آرتیشو

داستان کرم ابریشم و آرتیشو

Lyla Owfi February 21, 2010 22

داستان کرم ابریشم و آرتیشو وقتی که بچه ها کوچک بودند ؛ برای من همه چیز بزرگ بود و بد جدی از همه چیز و هر اتفاق جدید در زندگی لذت میبردم عاشق کتاب

Read More »