سالاد »

سالاد آرتیشو در دفترچه بیمه

سالاد آرتیشو در دفترچه بیمه

Lyla Owfi July 25, 2010 6

هر دفعه که  به تهران میومدم ، طبق معمول تمام مسافران عزیز که از اونور آب میان، به دکترهای مختلف مراجعه میکردم و همیشه  مورد سرزنش اهل فامیل قرار میگرفتم که چرا دفتر بیمه

Read More »
سالاد منگوی جام جهانی

سالاد منگوی جام جهانی

Lyla Owfi June 20, 2010 4

.مدتها بود که دوستم اصرار داشت که سالاد منگو یا انبه خودمون رو امتحان کنم .اما از تو چه پنهون با اینکه همیشه دنبال طعمهای جدیدم اما نمیدونم که چرا برای این یکی دس

Read More »
براکلی؛ این خوش تیپ ایتالیایی

براکلی؛ این خوش تیپ ایتالیایی

Lyla Owfi June 6, 2010 7

یکی از سبزیجات خوشگل و در ضمن  خوشمزه براکلی ست من که عاشق شکلشم، همیشه یاد درختهای سر سبز میوفتم، تو هم سعی کن این دفعه که دیدیش با همین نظر بهش نگاه کنی

Read More »
سالاد بهاری؛ از لج رئیس بانک

سالاد بهاری؛ از لج رئیس بانک

Lyla Owfi April 18, 2010 11

دیروز  با عجله و اخلاق نه چندان خوش برای پرداخت صورت حساب هایی که هیچوقت تمومی ندارند وارد بانک شدمٍٍِ. بی حوصله در صف وایساده بودم که یکدفعه چشمم به گلهای خوشگل نرگس شهلا

Read More »
سالاد الویه این دوست قدیمی

سالاد الویه این دوست قدیمی

Lyla Owfi April 5, 2010 13

خوب دوست من خسته نباشی از مراسم عید… امسال که شانس با ما اینور آبی ها بود که عید و سیزده بدر به تعطیلی های اینجا خورد . و ما هم تونستیم که همزمان

Read More »