سالاد عدس با گوجه فرنگی در سفره اینترنتی »

عدس ؛ بُنشَنی که غریب موند

عدس ؛ بُنشَنی که غریب موند

Lyla Owfi February 5, 2012 10

 توی  خانواده بُنشَن ؛عدس خیلی غریبه . نه؛ نخند گوش کن تا بهت بگم بعضی از انواع بُنشَن معروفتر و مطرحتر از بقیه هستن  یکیش همین نخود خودمون رو در نظر بگیر . ببین

Read More »