سینه مرغ گریل شده به روش جیمی الیور در سفره اینترنتی »

لویی شانزدهم ؛ مادام تُوسو و جیمی اُلیور

لویی شانزدهم ؛ مادام تُوسو و جیمی اُلیور

Lyla Owfi November 7, 2011 10

چندین و چند سال پیش وقتی که برای اولین بار به موزه مادام توسوی لندن رفتم واقعا از هیجان داشتم میمردم باور کردنی نبود که آدمهای معروف دنیا بقدری طبیعی شبیه سازی شده بودند

Read More »