نودل سبزیجات »

نودل بی ربط و سفره های قدیمی

نودل بی ربط و سفره های قدیمی

Lyla Owfi October 3, 2016 2

خیلی ها گوشه حیاط دور اجاقهای بزرگ جمع بودن. عده ای مشغول روبراه کردن بساط آش بودن و عده اى هم مشغول تفت دادن آرد حلوا. چند نفری هم در آشپزخونه پلو ها رو آماده ميكردن. چنان

Read More »
نودل سبزیجات بشرط قطع موبایل

نودل سبزیجات بشرط قطع موبایل

Lyla Owfi June 28, 2010 5

.قدیمای نه  چندان دور  یک خونه بود و یه تلفن .همین مسله باعث میشد که یه جورایی همه اهل خونه  از حال هم خبر داشتن مثلا یکی به برادرش میگفت که فلانی زنگ زد

Read More »