پیش غذا؛خوشمزه؛آسون؛سفره اینترنتی؛فلفل؛تخم مرغ؛مایونز؛ماجرا به شهرت رسیدن من »

ماجرای به شهرت رسیدن من

ماجرای به شهرت رسیدن من

Lyla Owfi February 3, 2013 16

  توی فرودگاه اشک تو چشم و بی حوصله در حالی که ساکم رو دنبال خودم میکشیدم تصمییم گرفتم بجای پله برقی شلوغ از آسانسور استفاده کنم سلانه سلانه به طرف آسانسور رفتم و

Read More »