چای هل و گلاب »

چای هل و گلاب با سهراب

چای هل و گلاب با سهراب

Lyla Owfi April 18, 2011 19

نزدیک اردیبهشته و من  روزهاست که شعر های سهراب رو زمزمه میکنم راستش خیلی هم همه رو از حفط نیستم اما همون یکی دو تایی رو که بلدم یک حس خوبی بهم میده همیشه

Read More »