کیک ؛خرما؛ خوشمزه؛ آسون؛ سفره اینترنتی؛ شهرقصه؛ محموداستادمحمد »

اهالی شهر قصه و کیک خرما

اهالی شهر قصه و کیک خرما

Lyla Owfi August 5, 2013 23

  صدای محمود استاد محمد را از نمایش شهر قصه به یاد داری؟ بنظر خیلی ها تک گویی او در نقش خر خراط؛ یکی از بیاد ماندنی ترین مونولوگ های تاریخ تئاتر ایران است

Read More »