salade chaghaleh badom »

دوست پسر تو قندون

دوست پسر تو قندون

Lyla Owfi May 7, 2012 22

از قدیم گفتن لذتی که در بخششه در انتقام نیست حالا واقعا چقدر من و تو به این شعار باور داریم بماند تا حالا داستانهای مختلفی از اینکه یکی از یکی انتقام گرفته شنیده

Read More »