torshi »

ترشی مخلوط ؛ جواد آقا و سراشیبی

ترشی مخلوط ؛ جواد آقا و سراشیبی

Lyla Owfi December 3, 2012 6

سالها پیش وقتی که میخواستم رانندگی یاد بگیرم طبق روال معمول از یک آموزشگاه رانندگی کمک گرفتم مربی که مسئول آموزش من شد ؛ مرد بسیار محترمی بود به اسم جواد آقا که خیلی

Read More »
ثواب ؛ کباب با ترشی لیمو

ثواب ؛ کباب با ترشی لیمو

Lyla Owfi August 26, 2012 6

شنیدی که میگن  یکی میخواست ثواب کنه کباب شده حکایت  سیسیلیا خانم اسپانیایی است داستان از این قراره که یک نقاشی از شمایل  حضرت  مسیح که  تاجی از  خار بر سر داشته مدت صد

Read More »