Recent Posts »

شیرینی خاطره ها

شیرینی خاطره ها

Lyla Owfi March 14, 2010 19

    شیرینی خاطره ها یادمه که شاید شش یا هفت سالم بود که به دیدن یکی از دوستان صمیمی پدرم ؛ که همسری آلمانی داشت رفتیم هیچوقت هیجانی رو که  از دیدن درخت

Read More »
سبزه ای برای سفره عشق

سبزه ای برای سفره عشق

Lyla Owfi March 8, 2010 23

سبزه ای برای سفره عشق حالت چطوره؟ اوضاع و احوال روبراهه؟ من که هفته ای گذروندم بس  خراب ؛بد اخلاق… افتضاح.خلاصه همینو بهت بگم که اصلا جات خالی نبود.حتی کسانی که پیش من بودن

Read More »
شیرینی بهاری

شیرینی بهاری

Lyla Owfi February 28, 2010 27

شیرینی بهاری زمان بچگی که  تو شهر گل و بلبل ؛ شیراز زندگی میکردم کشته مرده سه چیز بودم ؛ اولیش نون خامه ای  قنادی باستان دومیش سیب تًرًش مصری ( باور کن که

Read More »
داستان کرم ابریشم و آرتیشو

داستان کرم ابریشم و آرتیشو

Lyla Owfi February 21, 2010 22

داستان کرم ابریشم و آرتیشو وقتی که بچه ها کوچک بودند ؛ برای من همه چیز بزرگ بود و بد جدی از همه چیز و هر اتفاق جدید در زندگی لذت میبردم عاشق کتاب

Read More »