استیو جابز و جشن شکرگذاری در سفره اینترنتی ؛تارت سیب »

استیو جابز و جشن شکر گذاری

استیو جابز و جشن شکر گذاری

Lyla Owfi October 10, 2011 6

یادمه که وقتی در سنین نوجوانی بودم ؛ عاشق موزیک و صدای بلند و خلاصه تمام چیزایی که لازمه اون سن بود بودم .مدتها بود که به پدرم میگفتم که من یک ضبط صوت

Read More »