جَکِت پوتیتو برای ویکتوریای عزیز »

جَکِت پوتیتو* برای ویکتوریای عزیز

جَکِت پوتیتو* برای ویکتوریای عزیز

Lyla Owfi May 23, 2011 13

این هفته در کانادا تعطیلی بلند یا بقولی لانگ ویکنده اونم بمناسبت تولد ملکه ویکتوریا. حتما میگی خوب این به من و تو چه . اما باید بهت بگم که من سالهاست که برای آمدن این

Read More »