خوشمزه؛آسون؛سفره اینترنتی؛نان ؛کلوچه؛عصرانه؛صیحانه »

زبِل خان و پیمانکار چینی

زبِل خان و پیمانکار چینی

Lyla Owfi January 20, 2013 16

اینروزا خیلی از شرکتها برای پایین آوردن هزینه هاشون قسمتی از کارهاشون رو میسپرن به پیمانکار اما اینکه یک کارمند خودش به تنهایی اینکار رو بکنه دیگه نوبره فکر کنم موضوع برات جالب شد

Read More »