خوشمزه ؛ »

سگ همسایه و من بیصدا

سگ همسایه و من بیصدا

Lyla Owfi June 18, 2012 8

پارسال همین موقع ها بود که لارنژیت گرفته بودم و اصلا صدام در نمیومد. خیلی خنده دار بود حالت ماشینی رو پیدا کرده بودم که بوقش قطع شده . خیلی راحت قبول کرده بودم

Read More »