دستور آسون بوقلمون درسته؛ ساندویچ بوقلمون؛Sandvich ason bogalamon »

شکر گزاری به روش ساندویچی

شکر گزاری به روش ساندویچی

Lyla Owfi October 11, 2010 7

جای همه خالی ما این هفته  در اینور دنیا *تعطیلات دراز داریم.اونم بخاطر جشن شکر گزاریه؛ که معمولا عده ای به این بهانه دور هم  جمع میشن .هنر پیشه اصلی این گردهمایی بوقلمون عزیزه

Read More »