زیتون پرورده »

زیتون پرورده شمالی، بدون آناناس استوایی

زیتون پرورده شمالی، بدون آناناس استوایی

Lyla Owfi July 12, 2010 8

  قشنگترین خاطرات ایام بچگیم ، سفرهای شمال بود خوب یادمه که از زمانی که راه میوفتادیم هیجان دیدن دریا بود و اینکه تو اولین کس باشی که دریا رو میبینی بعدش هم نوبت

Read More »