سالاد آرتیشو و قلب خرما در سفره اینترنتی؛ »

تابلوی نقاشی و تجربه رنگی

تابلوی نقاشی و تجربه رنگی

Lyla Owfi June 4, 2012 12

من فکر میکنم کسایی که نقاشی میکنند خیلی راحت احساسشون رو روی کاغذ منتقل میکنند و یه جورایی به آرامش میرسند همیشه هم دلم میخواست میتونستم نقاشی کنم .  این کار پارسال عملی شد

Read More »