سالاد خوشمزه »

روز مادر و شمارش معکوس چراغ قرمز

روز مادر و شمارش معکوس چراغ قرمز

Lyla Owfi May 9, 2011 16

تهران و انتظار  پشت چراغ قرمزاش که مرتب شماره معکوس میاندازه و گاهی هم روی شماره ای ثابت میمونه فرصتیه که بناچار چشمت مناظری رو ببینه که کم ناراحت کننده نیست بچه هایی که

Read More »