سالاد لبو و اسفناج در سفره اینترنتی ؛سالاد لبو وکردو »

مُرور خاطرات با آتش و چغندر

مُرور خاطرات با آتش و چغندر

Lyla Owfi December 4, 2011 23

الان سه روزه که بیشتر وقتم رو جلوی شومینه میگذرونم . حرارتی که صورتم رو گل میانذازه ؛ لیوان چایی که بغل دستمه و مرور خاطرات . حتما پیش خودت میگی به ؛به چه

Read More »