سالاد کاهو ؛ خیار؛ گوجه فرنگی ؛فلفل رنگی؛ نخود سبز ؛ ذرت و مغز تخمه آفتابگردون »

تابلوهای نقاشی و سالاد فصل

تابلوهای نقاشی و سالاد فصل

Lyla Owfi November 13, 2011 10

یک روزایی هر چی هم که سعی کنی مثبت فکر کنی ؛ آرامش داشته باشی نمیشه که نمیشه ؛ یک روزایی مثل امروز من . با بی حوصله گی نشستم پای کامپیوتر و تصمییم

Read More »