ساندویچ بادمجان با پنیر و ریحون در سفره اینترنتی »

تشویق عمومی ؛ تشویش عمومی

تشویق عمومی ؛ تشویش عمومی

Lyla Owfi July 16, 2012 20

میگن : که تشویق کردن باعث دلگرمی و در نهایت پیشرفت شخص میشه . بچه هایی که بزرگترهاشون تشویقشون میکنن معمولا  موفقتر از بقیه هستند منم خیلی از این حرفها  شنیدم اما چیزی که

Read More »