شورای کتاب کودک؛ناهارک؛فرهنگنامه کتاب کودک و نوجوان؛سفره بی غذا؛ناهارک شورا و سفره بی غذای من »

ناهارَک شورا و سفره بدون غذای من

ناهارَک شورا و سفره بدون غذای من

Lyla Owfi June 10, 2013 6

وقتی برای مشورت در مورد برنامه ای که برای سفره اینترنتی در نظر داشتم با خانم نوش آفرین انصاری تماس گرفتم ایشون با مهربانی و خوشرویی که علامت مشخصشون هست من رو برای نهار

Read More »