مرخصی من و طاووس خانم »

مرخصی من و طاووس خانم

مرخصی من و طاووس خانم

Lyla Owfi August 8, 2011 9

تا حالا فکر کردی که بعضی روزها بخودت مرخصی بدی؟ آره تعجب نکن مرخصی به معنی واقعی نه اونی که از محل کارت میگیری . مرخصی که کاملا به شخص خودت استراحت بدی یعنی

Read More »