مرغ؛مایونز؛کرفس؛پیازچه؛آبلیمو »

چطوری با یک پاکسازی؟

چطوری با یک پاکسازی؟

Lyla Owfi April 8, 2013 4

دیدی ؛ یک چیزایی همیشه دور و برته که  میدونی اضافین اما کاریشون که نمیکنی هیچ هر وقت هم میبینیشون حرص میخوری مثلا من تو لیست آهنگهام دو سه تا آهنگ داشتم که اصلا دوستشون

Read More »