معجون کیوی ؛ آناناس؛ موز با آب پرتقال »

ضبط آهنگ با کاغذهای رنگی

ضبط آهنگ با کاغذهای رنگی

Lyla Owfi January 23, 2012 10

دقیقا روز دوم ورودمون به کانادا بود که با راهنمایی دوستان برای خرید وسایل مورد نیاز به یکی از فروشگاههای بزرگ « کنیدین تایر » Canadian Tire رفتیم .  موقع حساب و کتاب صندوقدار

Read More »