نوشیدنی انبه با لیمو و نعنا »

پیراهن پدر ؛ نوشیدنی خنک

پیراهن پدر ؛ نوشیدنی خنک

Lyla Owfi June 20, 2011 15

پدر عزیزم  خیلی دوستت دارم  چون با تو بود که  فهمیدم در زندگی هیچ چیز ارزشمندتر از صداقت نیست باتو بود که به عشق رسیدم باتو  بود که امید رو شناختم با تو از

Read More »