پیش غذا؛آسون؛ خوشمزه؛کدو؛ کدوسبز؛هویج »

دوست من ؛ انعام یادت نره

دوست من ؛ انعام یادت نره

Lyla Owfi November 5, 2012 10

وقتیکه میری رستوران چقدر به اون عزیزی که ازت پذیرایی میکنه انعام میدی؟ دیروز به مطلبی بر خوردم که به نظرم جالب اومد خانمی به یک رستوران میره وبعد از خوردن غذا وقتی که

Read More »