پیش غذای آسون؛دلمه فوری؛ فلفل شکم پر »

به عشق تمام عاشقا

به عشق تمام عاشقا

Lyla Owfi April 4, 2011 16

بعضی از آدمها عاشق بدنیا میان نمیدونم که این عده چه طرز فکری دارن که هر چه بی مهری هم ببینند بازم از محبت و عشقشون کم نمیشه تو؛ توی فامیلت ؛ خونواده ات

Read More »