پیش غذای خوشگل خوشمزه »

زندگی و رنگ عشق

زندگی و رنگ عشق

Lyla Owfi June 27, 2011 13

  ببینم تو روزی چندتا ایمیل میگیری؟ البته منظورم از ایمیلهای حال و احوال کردن دوستان یا ایمیلهای خصوصیت نیست . اون ایمیل هایی رو میگم که  به اصطلاح ؛ دوستان برات فوروارد میکنند

Read More »