کوکوسبزی »

رئیس بد اخلاق و کوکوی سبزی

رئیس بد اخلاق و کوکوی سبزی

Lyla Owfi September 16, 2013 14

تا حالا گیر یک رئیس بد افتادی؟ تا حالا برای کسی کار کردی که فکر کنه قادر مطلقه و هر کاری بگه باید کارمنداش بی چون و چرا انجام بدن؟ از اونايى که كارمنداشون نه

Read More »