کیک خرما و آلبالو با سس پرتقال »

صَد سُفره

صَد سُفره

Lyla Owfi January 30, 2012 12

دوست عزیز تا امروز صد سفره به عشق تو پهن کردم صد سفره که در هر کدوم برای خودت و خودم آرزوی عشق ؛ آرامش؛ سلامتی ؛ امنیت و شادی کردم. سر هر کدوم

Read More »