گراتینه ؛ سیب زمینی ؛ خوشمزه ؛ آسون ؛ پیازچه »

کاپیتانِ با وفا

کاپیتانِ با وفا

Lyla Owfi September 17, 2012 18

  .داستان وفای سگ به صاحبش داستان تازه ای نیست من و تو ده ها داستان از این دست شنیدیم و یا خوندیم یادمه خود من تازه خوندن رو یاد گرفته بودم که پدر

Read More »