Apple cinnamon up side- down »

آشتی کنون بیتلز و آی تیونز

آشتی کنون بیتلز و آی تیونز

Lyla Owfi November 21, 2010 10

احساس تو نسبت به سیب چیه؟ وقتی سیب میبینی یاد چی میوفتی؟ یاد عشق ؛ محبت ؛ پول ؛ کیک ؛ پای سیب کدوم؟ میدونم سوال مسخره ایه ؛ اما بذار اول برات توضیح

Read More »