ason »

اخلاق بد ، كوكوي آسانسوري

اخلاق بد ، كوكوي آسانسوري

Lyla Owfi January 26, 2014 7

چند روز پيش اخلاق درست وحسابي نداشتم بنابراين تصمييم گرفتم كه تا كار به درگيري با اهل خونه كشيده نشده از خونه بزنم بيرون به نيت شفا  بيرون اومدم و دگمه اسانسور رو زدم

Read More »
اینروزا؛ دلم اونروزا رو میخواد

اینروزا؛ دلم اونروزا رو میخواد

Lyla Owfi November 25, 2012 8

اینروزا؛ دلم اونروزا رو میخواد اونروزایی که با تشک های صندلی برای خودمون خونه می ساختیم و سقفش رو هم با ملافه یا چادر میپوشوندیم و؛ اون برای ما میشد قشنگترین و امن ترین

Read More »