pasta salad »

خنده ای از سَرِ خستگی وقهقه ای از سَرِشوق

خنده ای از سَرِ خستگی وقهقه ای از سَرِشوق

Lyla Owfi May 15, 2017 4

با مهربان دوستانی بوسیله مترو عازم تمايشگاه كتاب شدم راه طولانى بود. اما با تماشاى فروشنده هاى مترو كه هر كدام به طريقى بازاريابى مى كردند مسیر کوتاهتر به نظر می آمد از خانم

Read More »
حساسیت من و آبیاری قطره ای

حساسیت من و آبیاری قطره ای

Lyla Owfi January 28, 2013 4

تا حالا شده که بیخود و بیجهت به یکی از اسباب خونه ات حساس بشی که خراب نشه ؟ مثلا مبل رنگ روشنت یا میز چوبیت من این حساسیت الکی رو نسبت به میز

Read More »