torshi ason »

ترشی مخلوط ؛ جواد آقا و سراشیبی

ترشی مخلوط ؛ جواد آقا و سراشیبی

Lyla Owfi December 3, 2012 6

سالها پیش وقتی که میخواستم رانندگی یاد بگیرم طبق روال معمول از یک آموزشگاه رانندگی کمک گرفتم مربی که مسئول آموزش من شد ؛ مرد بسیار محترمی بود به اسم جواد آقا که خیلی

Read More »